Kérem Várjon!

A Pannon Borrégió TOP25 versenyszabályzata

1. A verseny rendezéséért és lebonyolításáért felelős a Pannon Borrégió köztestület. A Pannon Borrégió TOP25 szervezését és lebonyolítását a Pannon Borrégió köztestület megbízásából a VinOliva Kft. látja el.

 2. A versenyben részt vehetnek az egyéni bortermelők, bortermeléssel foglalkozó társaságok és kereskedő szervezetek azon borai, melyeket a Pannon Borrégió (Pécsi, Szekszárdi, Tolnai és Villányi borvidékek) területén termelt szőlőből készítettek és a Magyar Bortörvény előírásainak megfelelnek. A beérkezett minták bírálati kategóriákba és csoportokba történő besorolása a jelen szabályzatban foglaltak szerint történik.
 

3. A versenyben részt vehet minden olyan bor termelője, amelyből legalább 500 palacknyi mennyiséget előállítottak és még legalább 300 palack a termelő vagy a kereskedő birtokában van. Az adott borból előállított teljes mennyiségről a termelőnek a nevezési lapon kell nyilatkoznia. A versenyben csak olyan bor termelője vehet részt, akit állami ellenőrző szerv vagy hatóság nem mondott ki a bor minőségének meghamisításában vétkesnek, vagy bűnösnek.
 

4. A verseny résztvevői minden egyes versenyeztetni kívánt tételből fajtánként a 0,75 l-esből 3-3 palackot, a 0,5 l-es palackokból 4-4- db-ot kell, hogy eljuttassanak a verseny szervezéséért és lebonyolításáért felelős szervezőkhöz.
 

5. A Szervezőbizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy a versenyre beküldött minták analízisadatait későbbi OBI vizsgálattal ellenőriztesse, vagy az üzleti forgalomban kapható bormintával a beküldött mintát összevesse.


6. A versenyért a Pannon Borrégió által kinevezett Szervezőbizottság felel.


7. A Szervezőbizottság felel azért, hogy a verseny a jelen szabályzatban és a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően kerüljön lebonyolításra. Jogosult továbbá az esetleg felmerülő vitás kérdéseket rendezni. A Szervezőbizottság döntése végleges, annak felül bírálatára nincs lehetőség.


8. A Szervezőbizottság megvizsgálja a beérkezett mintákat és megállapítja, hogy a palackokon szereplő adatok megegyeznek-e a nevezési lapon szereplő adatokkal. Kijavítják az esetleges hibákat és kizárják azokat a mintákat, melyek nem felelnek meg a jelen szabályzatban foglalt előírásoknak. Ezt követően a Szervezőbizottság a szabályzatban írtaknak megfelelően elvégzi a minták osztályba sorolását a nevezési lapon feltűntetett jellemzők alapján, illetve amennyiben szükséges, saját maga állapítja meg ezen jellemzőket.


9. A borok értékelése bíráló bizottságok által történik. A zsűri a beérkezett minták számától függően a Szervezőbizottság javaslata alapján kerül összeállításra. Minden egyes zsűriben külföldi és hazai bírálók értékelik a borokat. A bíráló bizottságok száma a versenyben résztvevő borfajták mennyiségétől függ. Minden egyes bizottság munkáját a Szervezőbizottság segíti.


10. A Szervezőbizottság Elnökének feladatai a következők:
A kóstolás megkezdése előtt ellenőrzi a kóstolás előkészületeit, megállapítja a kóstolási minták helyes sorrendjét, ellenőrzi a minták felbontását, hőmérsékletüket, nevezés szerinti azonosságukat és felügyeli a zsűri tagjai előtt anonimitásukat, valamint figyel a kiszolgálás megfelelő színvonalára. Ellenőrzi a technikai titkárság munkáját: tájékoztatja a titkárság tagjait a kóstolásra érkező mintákról, a bíráló lapok kiosztásáról, ellenőrzi a technikai titkárság által elvégzett pontszám kiszámításokat.

Amennyiben szükségesnek ítéli, elrendeli a minta visszakóstolását olyan esetekben, amikor:

 • a bírálók tagjainak többsége ezt megkívánja,
 • a tagok által adott pontszámok igen jelentős eltérést mutatnak,
 • a normálistól eltérő illat- vagy ízjegyről, borhibáról érkezik jelentés,
 • kivételes esetekben, amikor a bor értékelése a helytelen besorolás miatt nem megfelelően történt.

11. A borok és eredményeik anonimitásának megőrzése érdekében a borok csak kódszámmal szerepelnek. A termelők saját boraik elért pontszámáról tájékoztatást kaphatnak a Szervezőbizottságtól, de a hivatalos eredménylista csak a nyertes borok megnevezését és elért pontszámát tartalmazza.
 

12. Abban a helyiségben, ahol a kóstolás történik, csak azok tartózkodhatnak, akik részt vesznek a kóstolás lebonyolításában. A kóstolóteremben lehetőség szerint 18-22˚C hőmérsékletet célszerű biztosítani. Tilos a dohányzás és szigorúan csendet kell tartani.


13. Kóstolási ülésenként száraz bor esetében max. 40 minta, egyéb bor esetében max. 30 bor kerül bírálatra. A borminták egységes sorozatonként az alábbi sorrendben kerülnek bírálatra:

 • szín szerint: fehér, vörös
 • cukortartalom szerint: száraz borokkal kell kezdeni
 • évjárat szerint: az újborokkal kezdődik a sor
 • illat szerint: a semleges illatú mintákkal kell kezdeni

A borok az alábbi hőmérsékleten kerülnek bírálatra:

 • pezsgők 6-8˚C
 • könnyű fehérborok: 10-12˚C
 • fahordóban érlelt fehérborok: 12-15˚C
 • fiatal vörösborok: 12-15˚C
 • 4 évesnél idősebb vörösborok: 15-18˚C
 • édes borok: 12-15˚C

14. A kóstolás elején a bírálóbizottságok min 1 próbabírálatot tartanak, mely alatt megbeszélhetik a tagok által adott pontszámokat annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott bírálati követelmények alakulhassanak ki.
 

15. A bírálók minden egyes minta bemutatása előtt megkapják a bíráló lapot, amely tartalmazza a kóstolandó minta technikai adatai. A technikai személyzet begyűjti a bíráló lapokat, ellenőrzi a helyes kitöltésüket, a bizottsági tag aláírását és átadják hitelesítésre az Elnöknek.
A bírálók nem rendelkezhetnek másolattal a bírálólapokról. A bírálók nem szerezhetnek tudomást az egyes boroknak ítélt pontszámokról és díjakról a kóstolás lezárulása előtt.


16. Az egyes zsűritagok egyéni pontszámai a pontozást követően összeadódnak, a legalacsonyabb és a legmagasabb értéke levonását követően a kapott pontok átlaga jelenti a bor végső pontszámát. A pontozás 100 pontos rendszerben történik. A zsűritagok minden egyes bor bírálatakor külön bírálati lapot töltenek ki. A Szervezőbizottság tagjai nem bírálhatnak.


17. Amennyiben egy vagy több bizottsági tag nem találja a mintát megfelelőnek, kezdeményezheti annak kizárását. A bor kizárására csak kétharmados szavazattöbbség esetén van lehetőség.

A bírálók által adott jellemzés alapján a technikai titkárság összeadja az adott pontszámokat, és ezzel határozza meg a borok eredményét. A technikai titkárság ezzel kapcsolatos teendői az alábbiak: az egyes bírálólapokon szereplő pontszámokat összeadja, a legmagasabb és legalacsonyabb pontszám levonása után átlagot számol, mely átlag fogja adni a borok által elért végső pontszámot.

18. A Pannon Borrégió TOP25-be a legmagasabb, minimum 86 pontot elért vörösborok, fehérborok és rozék kerülnek be, a nevezések számaihoz arányosítva.

19. Nevezhető kategóriák:

1. Fehér borok (csendes)

2. Rozé és siller borok (csendes)

3. Gyöngyözőborok és pezsgők

4. Vörös fajtaborok hazai fajtákból (kékfrankos, kadarka, portugieser, zweigelt, blauburger, csókaszőlő, fekete járdovány stb.)

5. Vörös fajtaborok bordeaux-i fajtákból (cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot, malbec, stb.)

5. Vörös fajtaborok egyéb nemzetközi fajtákból (pinot noir, syrah, tempranillo, tannat, sagrantino, stb.)

6. Vörös házasítások

7. Borkülönlegességek

20. Egy termelő legfeljebb két borral kerülhet be a legjobb 25 közé.

21. A fenti felosztás után az alábbi kategóriákban versenyeznek az egyes borok:

1. Kategória: fehér, csendes borok

Belső nyomás: CO2 < 0,5 bar, 20 ºC-on

1.1.    Fehér borok (nem illatos fajták)
                                         Cukortartalom:
1.1.1.        száraz borok           0 - 4 g/l
1.1.2.        félszáraz borok       4,1 - 12 g/l
1.1.3.        félédes borok         12,1 - 45 g/l
1.1.4.        édes borok              45 g/l fölött

1.2.    Fehér borok, illatos fajtákból (Fűszeres tramini, Muscat Ottonel stb.)
                                          Cukortartalom:
1.2.1.        száraz borok           0 - 4 g/l
1.2.2.        félszáraz borok       4,1 - 12 g/l
1.2.3.        félédes borok         12,1 - 45 g/l
1.2.4.        édes borok              45 g/l fölött

2. Kategória: rozé, csendes borok
Belső nyomás: CO2 < 0,5 bar, 20 °C –on

                                           Cukortartalom:
2.1.        száraz borok               0 - 4 g/l
2.2.        félszáraz borok           4,1 - 12 g/l
2.3.        félédes borok             12,1 - 45 g/l
2.4.        édes borok                 45 g/l fölött

3. Kategória: vörös, csendes borok
Belső nyomás: CO2 < 0,5 bar, 20 °C –on

                                           Cukortartalom:
3.1.        száraz borok             0 - 4 g/l
3.2.        egyéb borok             4 g/l fölött

4. Kategória: habzóborok
Belső nyomás: CO2 0,5 és 2,5 bar között, 20 °C -on

                                            Cukortartalom:
4.1.        száraz borok                0 - 4 g/l
4.2.        egyéb borok                4 g/l fölött

5. Kategória: pezsgők
Belső nyomás: CO2  > 2,5 bar, 20 °C –on
                                            Cukortartalom:
5.1.                                           max. 15 g/l
5.2.                                           15,1 – 35 g/l
5.3.                                           35,1 - 50 g/l
5.4.                                           50 g/l fölött

22. A Szervezőbizottság nem vállal felelősséget a későn érkezett borok, avagy a beküldés során részben vagy egészben elveszett borok értékének megtérítéséért.
 

23. A Szervezőbizottság köteles a versenyre beküldött mintákat a zsűri elé kerülés időpontjáig mindvégig megfelelő módon tárolni és gondoskodni arról, hogy a borok esetleges besorolásuk vagy nem megfelelő módon történő szervírozásuk miatt hátrányt ne szenvedjenek.


24. A versenyre beküldött mintákat két különféle kódszámmal kell ellátni, és ettől az időponttól kezdődően a borok fajtája és termelője nem lehet ismert.

 • az első kódot a bor beérkezésekor kapja,
 • a második kódot a besoroláskor, a bor a versenyben ezen a második kódszámon fog mindvégig szerepelni.

25. A mintákhoz csatolni kell a VinOliva Kft. nevére kiállított szállítólevelet, amelyen nyilatkozni kell, hogy a termék rendeltetése borbírálat, érték nélküli minta, kereskedelmi forgalomba nem kerül.
 

26. A Pannon Borrégió TOP25 sajtótájékoztatóval egybekötött eredményhirdetésére 2022. június 11-én 15 órakor kerül sor a Mecseknádasdon. A nagyközönség számára kulturális programmal kísérve ugyanitt lesz lehetőség a kóstolásra, összesen 300 fő részére. A nevezők kötelezik magukat, hogy az eredményhirdetésen és a kóstoltatáson személyesen vagy megbízott által a rendezvények teljes ideje alatt képviseltetik magukat. Ellenkező esetben a szervező jogosult a kóstoltatásra saját munkatársat kijelölni és annak napidíját kiszámlázni a nevezőnek, napi 30.000 Ft/bor + ÁFA összegben.

27. A nevezők kötelezik magukat, hogy a TOP25-be került borukból vagy boraikból min. 12 palack bort a kóstolókra térítésmentesen a szervező részére bocsájtanak. További max. 12 palack bort a kóstoltatásra saját elbírálás szerint térítésmentesen vagy legfeljebb nagykereskedelmi áron adnak át a szervező részére.

28. A Pannon Borrégió TOP25-be bekerült borok termelői a nevezési lapban feltüntetett mennyiség erejéig vásárolhatnak „Pannon Borrégió TOP25 2021” feliratú matricát, amelyet a palackon elhelyezhetnek.
 

Hirdetés
Programajánló
2024. Június
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30